Om tidningen

Bergsmannen med Jernkontorets Annaler är idag den ledande nordiska branschtidningen för stål- och gruvindustrierna. Den bygger också på fina traditioner. Jernkontorets Annaler grundades redan 1817 och är därmed en av världens äldsta facktidningar.

Många läsare är medlemmar i Svenska Bergsmannaföreningen, Föreningen Bergskamraterna och andra organisationer inom stål- och gruvnäring. Det innebär att tidningen när de flesta av dessa branschers ingenjörer.

Genom medlemsprenumerationer har tidningen en utomordentlig täckning inom sitt fackområde. Därtill kommer en stor spridning till företag, bibliotek och institutioner inom Norden och till ett fyrtiotal utomnordiska länder. Det gör tidningen till ett effektivt annonsorgan för den som vill nå beslutsfattare på alla nivåer inom stål-, metall-, berg och mineralindustrierna.

NORDIC STEEL & MINING REVIEW, är en årlig engelskspråkig specialutgåva som speglar det aktuella läget inom nordisk stål- och gruvhanteringen. År 2012 utkommer den i december (7/12)

Bergsmannen med Jernkontorets Annaler utges av Bergsmannen Förlags AB i samarbete med Jernkontoret.

REDAKTION:

Ansvarig utgivare: Anders Forsström, tel: 08-662 11 90, Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Chefredaktör: Mats Jansson, tel: 070-209 64 09, Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

ANNONSER: 

Annonschef: Rasmus Ohlin, Business Factory, tel: 08 653 60 43, mobil: 0735-08 91 70 Fax: 08- 6536045, e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Prenumerationspriser: Inom Sverige (inkl moms) 318:-. Övriga Norden 444:-. Utanför Norden 875:-.

Bergsmannen med Jernkontorets Annaler utkommer med 6 nr/år exklusive specialutgåvan NORDIC STEEL & MINING REVIEW.