Annons:

Nyheter från sommaren

Nyheter

ABB och Hitachi: har ingått ett samarbetsavtal för att utveckla en elektrisk ovanjord gruvtruck med ett kundanpassat energilagringssystem ombord. Genom att använda ABBs batteriteknik kan fordonen övergå från diesel till full eldrift. Elfordonet drivs av elkraften som överförs via kontaktledningar och strömavtagarna, samtidigt som det inbyggda energilagringssystemet laddas.Källa: ABB.

Kvotsystemet för stålimport förlängs: från första juli. Det innebär att företag måste ansöka om importkvoter för att inte behöva betala tilläggstull på 25 procent. EU-kommissionen har beslutat att förlänga skyddsåtgärderna på stål i tre år för samtliga 26 produktkategorier. Förlängningen gäller till och med 30e juni 2024.

Metalliska material: inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu nära 17 miljoner kronor i programmets utlysning ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1”. Det är femton genomförbarhetsstudier som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Epiroc: har fått en stor order för gruvutrustning från mexikanska entreprenören CoMinVi för användning i flera underjordsgruvor runtom i landet. CoMinVi SA de CV, med säte i Guanajuato, Mexiko, grundades för 19 år sedan och fokuserar på entreprenadarbete för gruvindustrin. Utrustningens totala ordervärde överstiger 375 miljoner kronor. Källa: Epiroc.

Kanthal och HYBRIT: Kanthal, en division inom Sandvik som bland annat tillverkar industriella värmningslösningar, har ingått ett strategiskt partnerskap med HYBRIT-projektet för att utveckla en elektrisk värmelösning för vätgas som ska användas i reduceringen av järnmalm i HYBRIT-processen. En av utmaningarna i HYBRIT-processen är möjligheten att kunna förvärma stora mängder vätgas. Källa: Kanthal.

Uddeholm: i Hagfors gör mångmiljonsatsningar för att förbättra arbetsmiljö och produktivitet. Totalt investeras 100 miljoner kronor i år, varav 40 miljoner på ett nytt automatiskt legeringssystem uppger Sveriges Radio.

Sandvik: har fått stora order på batteridrivna elfordon (BEV) för gruvindustrin. Ordervärdet uppgick till runt 140 miljoner kronor i juni, vilket är Sandviks högsta orderingång på BEVs för gruvindustrin någonsin för en enskild månad. Dessutom har också åtaganden för BaaS-kontrakt (batteri som tjänst) säkrats. Samtliga BEV-order har lagts av gruvkunder i Kanada, och inkluderade sju Sandvik Z50 underjordsgruvtruckar, med 50 tons kapacitet, och två Sandvik LH518B-lastare, med 18 tons kapacitet. Källa: Sandvik.

H2 Green Steel: har utsett Mark Bula till chief commercial officer. Han kommer att leda bolagets affärsmässiga arbete och kommer att rekrytera ett team kring sig. Bula har tidigare bland annat varit chief commercial officer på Big River Steel och har lång erfarenhet av stålbranschen. Källa: H2 Green Steel.

Malmproduktion: Den svenska malmproduktionen uppgick under 2020 till 87,9 miljoner ton, den högsta någonsin i Sverige. Samtidigt sjunker prospekteringsaktiviteten. Den totala omsättningen för gruvnäringen landade på 49 miljarder kronor, den högsta på 13 år. Det framgår av årets upplaga av SGUs rapport Bergverksstatistik. Källa: SGU.

Epiroc: har slutfört förvärvet av Meglab, ett kanadensiskt bolag med expertis i att tillhandahålla lösningar för gruvors elektrifieringsinfrastruktur. Lösningarna stöder gruvkunder när de går över till batterielektriska fordon. Källa: Epiroc.

Cementa: Mark- och miljödomstolen avvisade Cementas ansökan om fortsatt utökad täktverksamhet på Gotland. Motiveringen var at bolagets miljökonsekvensbeskrivning innehåller sådana brister att det föreligger processhinder mot att pröva ansökan. Det nuvarande tillståndet är tidsbegränsat till 31a oktober. Om beslutet kvarstår innebär det ett krisläge för svensk industri, i synnerhet byggbranschen där närmare 400 000 jobb är hotade. Källa: Swemin.

LKAB: Med stora industrisatsningar och en urstark arbetsmarknad framstår norra Sverige allt mer som en framtidsregion. En majoritet av svenskarna tror på en starkare utveckling i norr än i landet i övrigt och på befolkningsökning i regionen. Var tredje är öppen för att själv flytta norrut och störst är intresset hos unga I gruppen 18-29 år 42 procent öppna för en flytt. Det visar en ny undersökning bland 1 000 svenskar som Novus gjort på uppdrag av LKAB. Källa: LKAB

Sandvik: har tecknat avtal om att förvärva det amerikanska bolaget DWFritz Automation Inc., en ledande global leverantör av precisionsmetrologi, samt inspektions- och monteringslösningar för avancerad tillverkning. Källa: Sandvik.

Metso Outotec: Finska Metso Outotec har tecknat kontrakt om att uforma filtreringsverksamheten vid gruvbolaget Karara Minings expansionsprojekt i västra Australien.  Som ett led i avtalet ska Metso leverera filtrerings- och materialhanteringsutrustning samt tillhörande tjänster till gruvan. Karara Mining planerar att utvinna järnmalm. Källa: Finwire

BE Group: Stålleverantören BE Group gjorde ett starkt andra kvartal och ökade nettoomsättningen med 50 procent till 1 403 miljoner kronor (935). Det blev också ett lyft för rörelseresultatet som ökade till 158 miljoner kronor (21). Fortsatt stigande stålpriser var en av faktorerna som bidrog till det starka resultatlyftet. Källa: Be Group.

Boliden: Thomas Sundqvist har utsetts till ny områdeschef för Bolidens Aitik-gruva, han efterträder Hans Jönsson. Thomas Sundqvist har arbetat i olika roller på Boliden i 35 år och har bland annat varit avdelningschef för kross och infrakt i Aitik-gruvan. Källa: Affärer i Norr.

Epiroc: har fått en betydande order för batterielektrisk utrustning från Ivanplats, ett dotterbolag till kanadensiska gruvbolaget Ivanhoe Mines. Utrustningen kommer att användas för att utveckla bolagets nya gruva i Sydafrika. Ordern överstiger 90 miljoner kronor i värde. 

Copperstone: har fått koncession för kopparbrytning i ett tredje område nordväst om Kiruna, vilket kan innebära att Viscaria-gruvan öppnas igen. Laevas sameby hade tidigare överklagat ärendet med hänvisning till svårigheter för renskötseln. Regeringen skrivet i sitt beslut att två av fyra flyttleder går väster om de beviljade koncessionsområdena. Källa: P4 Västerbotten.

SSAB: har inlett ett omfattande forskningsprojekt, Towards FFS, i Finland för att ersätta fossila bränslen med förnybar energi inom ståltillverkning. FFS-projektkonsortiet består utöver SSAB av Ovako, Fortum, Nordkalk, Tapojäriv och Luxmet. Projektet har en total budget på 10,7 miljoner euro, varav Business Finland bidrar med 5,6 miljoner euro under en tvåårsperiod. Källa: Finwire/Börsvärlden

Sotkamo Silver: ökade sina intäkter till 109 miljoner kronor under andra kvartalet (67). Det blev också ett positivt rörelseresultat på 16 miljoner kronor (-22). Produktionen under perioden uppgick till 382 000 uns silver, 988 uns guld, 396 ton bly och 919 ton zink i koncentrat. Källa: Sotkamo Silver.

Sandvik: har tecknat avtal om att förvärva det polska bolaget Fabryka Narzedzi FANAR S A. (Fanar), en tillverkare av runda verktyg. Verksamheten kommer att rapporteras i Seco, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Förvärvet ska förbättra Secos produkterbjudande, stärka närvaron i Polen och den växande marknaden för runda verktyg. Källa: Sandvik.

Jernkontoret: Under första halvåret 2021 producerades det 2 513 000 ton råstål i Sverige, vilket är en ökning med omkring 6,5 procent jämfört med samma period föregående år. Under juni månad producerades det enligt preliminära uppgifter totalt 414 000 ton råstål, en ökning med drygt 24 procent jämfört med juni 2020. Källa: Jernkontoret.

Luleå Hamn: Godsökningen väntas öka med 250 procent fram till 2030 i Luleå Hamn jämfört med 2020, enligt hamnens egna prognoser. Allt mer fokus ställs på större lotsstyrka när näringslivssatsningarna skjuter i höjden längs Norrlandskusten. Källa: Sjöfartsverket.

Epiroc: ökade sina intäkter under andra kvartalet till 9 733 miljoner kronor (8 105). Rörelseresultatet fick sig ett rejält lyft med 54 procent  till 2 182 miljoner kronor (1 418). Rörelsemarginalen förbättrades till 22,4 procent (16,8). Källa: Epiroc.

SSAB: ökade sina intäkter under andra kvartalet till 23 673 miljoner kronor (15 155) och gjorde resultatmässigt ett jättelyft till 4 083 miljoner kronor (-251). Det högsta rörelseresultatet någonsin i bolagets historia. Stark efterfrågan, höga stålpriser och stabil produktion låg bakom det starka resultatet. Källa: SSAB.

Boliden: har beslutat att investera i en expansion av Boliden Odda i Norge till 350 000 ton i årlig zinkproduktion. Investeringen uppgår totalt till 700 miljoner euro och kommer att färdigställas i slutet av 2024. Verksamheten försörjs av fossilfri el samtidigt som avfallsdeponering sker i fjällhallar med en unik och långsiktigt hållbar teknik. Källa: Boliden.

Boliden: hade under andra kvartalet en försäljning som uppgick till 17 891 miljoner kronor (13 391) och ett starkt rörelseresultat som landade på 2 785 miljoner kronor (1 801). Även det fria kassaflödet fick ett lyft till 2 013 miljoner kronor (1 174). Stabil produktion i både gruvor och smältverk angav bolaget som förklaring till siffrorna. Källa: Boliden.

ABB: hade under andra kvartalet intäkter som uppgick till 7,4 miljarder dollar och ett rörelseresultat som blev 1 094 miljoner dollar, vilket nästan var en fördubbling från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet var främst drivet av ett starkare operativt EBITA (1 113 miljoner dollar), lägre omstruktureringsrelaterade kostnader och en positiv påverkar från marknadsomvärdering av aktieplaceringar. Källa: ABB.

Bergteamet: Joakim Furtenback blir ny vd för Boliden-baserade Bergteamet Raiseboring AB. Han efterträder avgående Janus Marais.  Joakim Furtenback har lång erfarenhet av internationella affärer, framför allt från den världsledande rivningsrobotstillverkaren Brokk AB där han arbetat i flera olika roller under många år, senast som försäljnings- och marknadsdirektör för Brokks globala marknad. Källa: Affärer i Norr.

LKAB: drabbas hårt om Cementa tvingas stänga sin produktion på Gotland i oktober. LKAB är Cementas största kund och gruvbolaget använder cementen för tillverkning av betong som används för att förstärka gruvgångar och gruvschakt. Enligt LKAB handlar det om ett produktionsbortfall på 50 till 80 procent. Källa: Dagens Industri.

Mandalay Resources: har fått klart positiva signaler vid borrprogrammen som genomförts i Björkdalsgruvan. Två borrkampanjer har gjorts på platsen och vid några tillfällen har mängden guld legat på över 100 gram per ton. Mandalay Resources har drivit guldgruvan i Björkdal, som ligger cirka två mil väster om Kåge i Västerbotten, sedan september 2014. Källa: Norran.

Neles: Finska industribolaget Neles köper ventil- och pumpverksamheten från teknikföretaget Flowrox för att accelerera tillväxten inom gruvdrift och metallindustri. Priset på förvärvet landade på 40,9 miljoner euro, vilket kan utökas med ytterligare upp emot tre miljoner euro ett år efter slutförandet av transaktionen. Källa: Finwire/Börsvärlden.

Sandvik: har tecknat avtal om att förvärva 67 procent av det kinesiska bolaget Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd, en lokal tillverkare av runda verktyg. Det finns också en köpoption för den återstående andelen om tre år. Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd säljer i huvudsak till globala och lokala komponenttillverkare och leverantörer verksamma i Kina. Bolaget kommer fortsatt att verka under sitt eget varumärke. Källa: Sandvik.

Sandvik: ökade sina intäkter under andra kvartalet till 23 460 miljoner kronor (20 230). Det innebar samtidigt ett väsentligt förbättrat rörelseresultat som landade på 4 754 miljoner kronor (1 508). Källa: Sandvik.

Annons:
Annons:

Jernkontoret driver nationell vattenstrategi

Nyheter

23 mars 2023

LKABs ny giv är att även prisa eldsjälarna

Nyheter

23 mars 2023

Forskare från Swerim tog hem ”Årets överlämning”

Nyheter

23 mars 2023

Epiroc tar hem stororder till gruva i Kongo

Nyheter

23 mars 2023

Svensk stålproduktion föll med nio procent i februari

Nyheter

23 mars 2023

Tunga eldrivna lastbilar testas i Kankenbergsgruvan

Nyheter

21 mars 2023

Annons:

Intressant tioårsjubileum för uppskattad konferens

Nyheter

21 mars 2023

Stålgross har tecknat fossilfritt avtal med SSAB

Nyheter

21 mars 2023

Profilgruppens vd lämnar bolaget

Nyheter

21 mars 2023

SSAB erbjuder gratis mensskydd – vill anställa fler kvinnor

Nyheter

21 mars 2023

Bra ekonomiska utsikter för Hautalampigruvan

Nyheter

21 mars 2023

ABB lanserar filmserie om framgångsrika kvinnor i industrin

Nyheter

21 mars 2023

Annons:

Norska Vestre satsar på fossilfritt stål från SSAB

Nyheter

21 mars 2023

Chalmers har tagit fram EDP för bergmaterial

Nyheter

21 mars 2023

Volkswagen ska investera i gruvor för att tillverka batterier

Nyheter

19 mars 2023

Lernia startar ”gröna” YH-utbildningar i Piteå

Nyheter

19 mars 2023

Svemin: EU borde gå längre med lagförslag om gruvbrytning

Nyheter

18 mars 2023

Annie Lööf ny i Greenirons styrelse

Nyheter

17 mars 2023

LKAB: Tillståndsprocesser ett hinder för EUs mål

Nyheter

17 mars 2023

Pejman Oghazi blir Sverigeansvarig för Weir Esco

Nyheter

15 mars 2023

Botnia Exploration sätter spaden i jorden

Nyheter

15 mars 2023

Ebba Busch samtalar med SGU om prioriterade miljöfrågor

Nyheter

15 mars 2023

Stopp för guldgruva i Fäboliden

Nyheter

15 mars 2023

Rio Tinto igång med kopparbrytning i Mongoliet

Nyheter

15 mars 2023

Alleima inviger ny fabrik i Indien

Nyheter

15 mars 2023

Roy Hill köper truckkonvertering av Epiroc

Nyheter

15 mars 2023

Sandvik återvinner hårdmetall i bergborrkronor

Nyheter

14 mars 2023

Swerim: Miljövinster genom vätgasreducering av molybdenoxid

Nyheter

13 mars 2023

LKABs malmtåg spårade ur i Norge

Nyheter

13 mars 2023

Metallindustrins gröna resa i fokus på Metalliska materials konferens

Nyheter

13 mars 2023

Högstadietjejer inspireras hos Outokumpu Degerfors

Nyheter

13 mars 2023

Jernkontoret presenterar forskningsrapporten ”Kopparbergslagen”

Nyheter

13 mars 2023

Epiroc ökar takten mot hållbarhet

Nyheter

12 mars 2023

Martin Lindqvist: Inte säkert SSAB producerar fossilfritt i Sverige

Nyheter

12 mars 2023

Mest nedåt för metallpriserna i februari

Nyheter

11 mars 2023

Copperstone ökar prospekteringstillgångar med 40 procent

Nyheter

11 mars 2023

Epirocs autonoma borrigg har borrat jordens omkrets

Nyheter

11 mars 2023

Dannemora Iron svarar mark-och miljödomstolen

Nyheter

11 mars 2023

Grön stämpel på Tata Steels servicecenter i Halmstad

Nyheter

10 mars 2023

Projekt för öka turisters intresse för geologi

Nyheter

10 mars 2023

Mark- och miljödomstolen begär in mer information från Copperstone Resources

Nyheter

08 mars 2023

Win win med fler kvinnor inom metallindustrin

Nyheter

08 mars 2023

LKABs områdeschef Monika Sammelin är Årets Fe 2023

Nyheter

08 mars 2023

Meneta ska stärka sin marknadsposition med SSABs gröna stål

Nyheter

07 mars 2023

Ny eldriven lastare från Sandvik

Nyheter

07 mars 2023

Imero Stål & Metall öppnar nytt lager i Västerås

Nyheter

07 mars 2023

Grängesberg har rott hem avtal värt 15 miljarder kronor

Nyheter

06 mars 2023

Författningsförändringar underlättar Natura 2 000-tillstånd

Nyheter

06 mars 2023

Kaunis Iron klarade kraven för kvalitets- och miljöcertifiering

Nyheter

06 mars 2023

Jernkontoret - elstödsförslaget diskriminerar stora elanvändare

Nyheter

04 mars 2023

Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:
Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår