Annons:
Annons:

Nyheter från sommaren

Nyheter

ABB och Hitachi: har ingått ett samarbetsavtal för att utveckla en elektrisk ovanjord gruvtruck med ett kundanpassat energilagringssystem ombord. Genom att använda ABBs batteriteknik kan fordonen övergå från diesel till full eldrift. Elfordonet drivs av elkraften som överförs via kontaktledningar och strömavtagarna, samtidigt som det inbyggda energilagringssystemet laddas.Källa: ABB.

Kvotsystemet för stålimport förlängs: från första juli. Det innebär att företag måste ansöka om importkvoter för att inte behöva betala tilläggstull på 25 procent. EU-kommissionen har beslutat att förlänga skyddsåtgärderna på stål i tre år för samtliga 26 produktkategorier. Förlängningen gäller till och med 30e juni 2024.

Metalliska material: inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu nära 17 miljoner kronor i programmets utlysning ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1”. Det är femton genomförbarhetsstudier som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Epiroc: har fått en stor order för gruvutrustning från mexikanska entreprenören CoMinVi för användning i flera underjordsgruvor runtom i landet. CoMinVi SA de CV, med säte i Guanajuato, Mexiko, grundades för 19 år sedan och fokuserar på entreprenadarbete för gruvindustrin. Utrustningens totala ordervärde överstiger 375 miljoner kronor. Källa: Epiroc.

Kanthal och HYBRIT: Kanthal, en division inom Sandvik som bland annat tillverkar industriella värmningslösningar, har ingått ett strategiskt partnerskap med HYBRIT-projektet för att utveckla en elektrisk värmelösning för vätgas som ska användas i reduceringen av järnmalm i HYBRIT-processen. En av utmaningarna i HYBRIT-processen är möjligheten att kunna förvärma stora mängder vätgas. Källa: Kanthal.

Uddeholm: i Hagfors gör mångmiljonsatsningar för att förbättra arbetsmiljö och produktivitet. Totalt investeras 100 miljoner kronor i år, varav 40 miljoner på ett nytt automatiskt legeringssystem uppger Sveriges Radio.

Sandvik: har fått stora order på batteridrivna elfordon (BEV) för gruvindustrin. Ordervärdet uppgick till runt 140 miljoner kronor i juni, vilket är Sandviks högsta orderingång på BEVs för gruvindustrin någonsin för en enskild månad. Dessutom har också åtaganden för BaaS-kontrakt (batteri som tjänst) säkrats. Samtliga BEV-order har lagts av gruvkunder i Kanada, och inkluderade sju Sandvik Z50 underjordsgruvtruckar, med 50 tons kapacitet, och två Sandvik LH518B-lastare, med 18 tons kapacitet. Källa: Sandvik.

H2 Green Steel: har utsett Mark Bula till chief commercial officer. Han kommer att leda bolagets affärsmässiga arbete och kommer att rekrytera ett team kring sig. Bula har tidigare bland annat varit chief commercial officer på Big River Steel och har lång erfarenhet av stålbranschen. Källa: H2 Green Steel.

Malmproduktion: Den svenska malmproduktionen uppgick under 2020 till 87,9 miljoner ton, den högsta någonsin i Sverige. Samtidigt sjunker prospekteringsaktiviteten. Den totala omsättningen för gruvnäringen landade på 49 miljarder kronor, den högsta på 13 år. Det framgår av årets upplaga av SGUs rapport Bergverksstatistik. Källa: SGU.

Epiroc: har slutfört förvärvet av Meglab, ett kanadensiskt bolag med expertis i att tillhandahålla lösningar för gruvors elektrifieringsinfrastruktur. Lösningarna stöder gruvkunder när de går över till batterielektriska fordon. Källa: Epiroc.

Cementa: Mark- och miljödomstolen avvisade Cementas ansökan om fortsatt utökad täktverksamhet på Gotland. Motiveringen var at bolagets miljökonsekvensbeskrivning innehåller sådana brister att det föreligger processhinder mot att pröva ansökan. Det nuvarande tillståndet är tidsbegränsat till 31a oktober. Om beslutet kvarstår innebär det ett krisläge för svensk industri, i synnerhet byggbranschen där närmare 400 000 jobb är hotade. Källa: Swemin.

LKAB: Med stora industrisatsningar och en urstark arbetsmarknad framstår norra Sverige allt mer som en framtidsregion. En majoritet av svenskarna tror på en starkare utveckling i norr än i landet i övrigt och på befolkningsökning i regionen. Var tredje är öppen för att själv flytta norrut och störst är intresset hos unga I gruppen 18-29 år 42 procent öppna för en flytt. Det visar en ny undersökning bland 1 000 svenskar som Novus gjort på uppdrag av LKAB. Källa: LKAB

Sandvik: har tecknat avtal om att förvärva det amerikanska bolaget DWFritz Automation Inc., en ledande global leverantör av precisionsmetrologi, samt inspektions- och monteringslösningar för avancerad tillverkning. Källa: Sandvik.

Metso Outotec: Finska Metso Outotec har tecknat kontrakt om att uforma filtreringsverksamheten vid gruvbolaget Karara Minings expansionsprojekt i västra Australien.  Som ett led i avtalet ska Metso leverera filtrerings- och materialhanteringsutrustning samt tillhörande tjänster till gruvan. Karara Mining planerar att utvinna järnmalm. Källa: Finwire

BE Group: Stålleverantören BE Group gjorde ett starkt andra kvartal och ökade nettoomsättningen med 50 procent till 1 403 miljoner kronor (935). Det blev också ett lyft för rörelseresultatet som ökade till 158 miljoner kronor (21). Fortsatt stigande stålpriser var en av faktorerna som bidrog till det starka resultatlyftet. Källa: Be Group.

Boliden: Thomas Sundqvist har utsetts till ny områdeschef för Bolidens Aitik-gruva, han efterträder Hans Jönsson. Thomas Sundqvist har arbetat i olika roller på Boliden i 35 år och har bland annat varit avdelningschef för kross och infrakt i Aitik-gruvan. Källa: Affärer i Norr.

Epiroc: har fått en betydande order för batterielektrisk utrustning från Ivanplats, ett dotterbolag till kanadensiska gruvbolaget Ivanhoe Mines. Utrustningen kommer att användas för att utveckla bolagets nya gruva i Sydafrika. Ordern överstiger 90 miljoner kronor i värde. 

Copperstone: har fått koncession för kopparbrytning i ett tredje område nordväst om Kiruna, vilket kan innebära att Viscaria-gruvan öppnas igen. Laevas sameby hade tidigare överklagat ärendet med hänvisning till svårigheter för renskötseln. Regeringen skrivet i sitt beslut att två av fyra flyttleder går väster om de beviljade koncessionsområdena. Källa: P4 Västerbotten.

SSAB: har inlett ett omfattande forskningsprojekt, Towards FFS, i Finland för att ersätta fossila bränslen med förnybar energi inom ståltillverkning. FFS-projektkonsortiet består utöver SSAB av Ovako, Fortum, Nordkalk, Tapojäriv och Luxmet. Projektet har en total budget på 10,7 miljoner euro, varav Business Finland bidrar med 5,6 miljoner euro under en tvåårsperiod. Källa: Finwire/Börsvärlden

Sotkamo Silver: ökade sina intäkter till 109 miljoner kronor under andra kvartalet (67). Det blev också ett positivt rörelseresultat på 16 miljoner kronor (-22). Produktionen under perioden uppgick till 382 000 uns silver, 988 uns guld, 396 ton bly och 919 ton zink i koncentrat. Källa: Sotkamo Silver.

Sandvik: har tecknat avtal om att förvärva det polska bolaget Fabryka Narzedzi FANAR S A. (Fanar), en tillverkare av runda verktyg. Verksamheten kommer att rapporteras i Seco, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Förvärvet ska förbättra Secos produkterbjudande, stärka närvaron i Polen och den växande marknaden för runda verktyg. Källa: Sandvik.

Jernkontoret: Under första halvåret 2021 producerades det 2 513 000 ton råstål i Sverige, vilket är en ökning med omkring 6,5 procent jämfört med samma period föregående år. Under juni månad producerades det enligt preliminära uppgifter totalt 414 000 ton råstål, en ökning med drygt 24 procent jämfört med juni 2020. Källa: Jernkontoret.

Luleå Hamn: Godsökningen väntas öka med 250 procent fram till 2030 i Luleå Hamn jämfört med 2020, enligt hamnens egna prognoser. Allt mer fokus ställs på större lotsstyrka när näringslivssatsningarna skjuter i höjden längs Norrlandskusten. Källa: Sjöfartsverket.

Epiroc: ökade sina intäkter under andra kvartalet till 9 733 miljoner kronor (8 105). Rörelseresultatet fick sig ett rejält lyft med 54 procent  till 2 182 miljoner kronor (1 418). Rörelsemarginalen förbättrades till 22,4 procent (16,8). Källa: Epiroc.

SSAB: ökade sina intäkter under andra kvartalet till 23 673 miljoner kronor (15 155) och gjorde resultatmässigt ett jättelyft till 4 083 miljoner kronor (-251). Det högsta rörelseresultatet någonsin i bolagets historia. Stark efterfrågan, höga stålpriser och stabil produktion låg bakom det starka resultatet. Källa: SSAB.

Boliden: har beslutat att investera i en expansion av Boliden Odda i Norge till 350 000 ton i årlig zinkproduktion. Investeringen uppgår totalt till 700 miljoner euro och kommer att färdigställas i slutet av 2024. Verksamheten försörjs av fossilfri el samtidigt som avfallsdeponering sker i fjällhallar med en unik och långsiktigt hållbar teknik. Källa: Boliden.

Boliden: hade under andra kvartalet en försäljning som uppgick till 17 891 miljoner kronor (13 391) och ett starkt rörelseresultat som landade på 2 785 miljoner kronor (1 801). Även det fria kassaflödet fick ett lyft till 2 013 miljoner kronor (1 174). Stabil produktion i både gruvor och smältverk angav bolaget som förklaring till siffrorna. Källa: Boliden.

ABB: hade under andra kvartalet intäkter som uppgick till 7,4 miljarder dollar och ett rörelseresultat som blev 1 094 miljoner dollar, vilket nästan var en fördubbling från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet var främst drivet av ett starkare operativt EBITA (1 113 miljoner dollar), lägre omstruktureringsrelaterade kostnader och en positiv påverkar från marknadsomvärdering av aktieplaceringar. Källa: ABB.

Bergteamet: Joakim Furtenback blir ny vd för Boliden-baserade Bergteamet Raiseboring AB. Han efterträder avgående Janus Marais.  Joakim Furtenback har lång erfarenhet av internationella affärer, framför allt från den världsledande rivningsrobotstillverkaren Brokk AB där han arbetat i flera olika roller under många år, senast som försäljnings- och marknadsdirektör för Brokks globala marknad. Källa: Affärer i Norr.

LKAB: drabbas hårt om Cementa tvingas stänga sin produktion på Gotland i oktober. LKAB är Cementas största kund och gruvbolaget använder cementen för tillverkning av betong som används för att förstärka gruvgångar och gruvschakt. Enligt LKAB handlar det om ett produktionsbortfall på 50 till 80 procent. Källa: Dagens Industri.

Mandalay Resources: har fått klart positiva signaler vid borrprogrammen som genomförts i Björkdalsgruvan. Två borrkampanjer har gjorts på platsen och vid några tillfällen har mängden guld legat på över 100 gram per ton. Mandalay Resources har drivit guldgruvan i Björkdal, som ligger cirka två mil väster om Kåge i Västerbotten, sedan september 2014. Källa: Norran.

Neles: Finska industribolaget Neles köper ventil- och pumpverksamheten från teknikföretaget Flowrox för att accelerera tillväxten inom gruvdrift och metallindustri. Priset på förvärvet landade på 40,9 miljoner euro, vilket kan utökas med ytterligare upp emot tre miljoner euro ett år efter slutförandet av transaktionen. Källa: Finwire/Börsvärlden.

Sandvik: har tecknat avtal om att förvärva 67 procent av det kinesiska bolaget Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd, en lokal tillverkare av runda verktyg. Det finns också en köpoption för den återstående andelen om tre år. Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd säljer i huvudsak till globala och lokala komponenttillverkare och leverantörer verksamma i Kina. Bolaget kommer fortsatt att verka under sitt eget varumärke. Källa: Sandvik.

Sandvik: ökade sina intäkter under andra kvartalet till 23 460 miljoner kronor (20 230). Det innebar samtidigt ett väsentligt förbättrat rörelseresultat som landade på 4 754 miljoner kronor (1 508). Källa: Sandvik.

Annons:
Annons:

Sensorer ökar produktion – minskar behov av olja

ANNONS

20 maj 2024

Lovisagruvan står utan anrikningsverk

Nyheter

18 juni 2024

Yieldpoint ny i Epirocs stall

Nyheter

17 juni 2024

Cargill får bli delägare i Nordic Iron Ore

Nyheter

17 juni 2024

Call for papers till Bergdagarna 2025

Nyheter

16 juni 2024

Stefan Hämäläinen tar LKABs samhällsutveckling

Nyheter

16 juni 2024

Annons:

Chiles president besöker Sverige – gruvfrågor på agendan

Nyheter

16 juni 2024

Viscaria bygger fullskaligt vattenreningsverk

Nyheter

14 juni 2024

Juhani Ristaniemi ny chefsjurist hos Outokumpu

Nyheter

14 juni 2024

LKAB hjälper till att restaurera myrar

Nyheter

14 juni 2024

Hydac lanserar lösning för elektrifiering av hydraulmotorer

Nyheter

14 juni 2024

Åkerströms förnyar ISO-certifieringen

Nyheter

13 juni 2024

Veidekke bygger Västlänken vidare

Nyheter

12 juni 2024

Kopparpriset på ny lägstanivå

Nyheter

12 juni 2024

Första sprängningen med koldioxidsnålt tekniskt ammoniumnitrat

Nyheter

12 juni 2024

Säkrare arbetsmiljö med robot i fabriken

Nyheter

12 juni 2024

LKAB lägger Konsuln i malpåse tills vidare

Nyheter

12 juni 2024

ABB har invigt nytt samarbetscenter i Luleå

Nyheter

11 juni 2024

Järnmalmspriset faller

Nyheter

11 juni 2024

Grangex redo för nästa steg av Dannemora-projektet

Nyheter

10 juni 2024

Volvo breddar med fler tipptruckar

Nyheter

10 juni 2024

Veckans (23) topp tre nyheter

Nyheter

09 juni 2024

Grunden läggs för finsk litiumproduktion

Nyheter

09 juni 2024

Handelskammaren tar över branschindex

Nyheter

09 juni 2024

Stort fynd av sällsynta jordartsmetaller i Norge

Nyheter

08 juni 2024

E-mobility utvecklar mobila laddare för gruvmaskiner

Nyheter

07 juni 2024

Startskottet har gått för Euro Mine Expo 2026

Nyheter

05 juni 2024

Lyckad sammanslagning av Kellve och Krosskonsult

Nyheter

05 juni 2024

Sandvik live-borrade i Kevitsa

Nyheter

05 juni 2024

Epiroc - effektiv bergförstärkning med ny elektrisk bultrigg

Nyheter

05 juni 2024

Ny tjänst ska förhindra katastrofer orsakade av gruvavfallsdammar

Nyheter

05 juni 2024

JAMA visade batterilösningar

Nyheter

04 juni 2024

ABB driver flera projekt för hållbar gruvproduktion

Nyheter

04 juni 2024

Weir visade tänderna på Euro Mine Expo

Nyheter

04 juni 2024

Indisk stororder till Epiroc

Nyheter

04 juni 2024

Minskad produktion och lägre omsättning för svensk gruvnäring

Nyheter

03 juni 2024

Jodie Velasquez ny servicechef Asia Pacific hos Epiroc

Nyheter

03 juni 2024

Karin Palmqvist ny plats- och produktionschef i Oxelösund

Nyheter

03 juni 2024

David Högnelid ny mineralchef hos LKAB

Nyheter

03 juni 2024

Solkurvor stoppar malmtrafiken

Nyheter

03 juni 2024

Accenture ska hjälpa till i SSABs omställning

Nyheter

03 juni 2024

Alleima investerar i fjärde VAR-ugnen

Nyheter

03 juni 2024

Underjordiskt labb vid Ltu viktigt för 6G-utveckling

Nyheter

02 juni 2024

Skärteknikcentrum och SVMF samarbetar kring kompetensförsörjning

Nyheter

02 juni 2024

Första skrotbaserade plåttaken på marknaden

Nyheter

02 juni 2024

Konradsson och Ager tar plats i JKs styrelse

Nyheter

02 juni 2024

Epiroc helägare till ASI Mining

Nyheter

02 juni 2024

AFRY växer i Skellefteå

Nyheter

02 juni 2024

Swebolt jobbar på att synas för gruvkunderna

Nyheter

02 juni 2024

Krosskonsult representerar MWS-tvättsiktar

Nyheter

01 juni 2024

Full fart hos Rejlers

Nyheter

31 maj 2024

Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår