Annons:
Annons:

Helhetsgrepp ger trygghet och ekonomi i reningsprojektet

ANNONS

Genom att ta ett helhetsgrepp från idé till färdig anläggning bidrar VA Ingenjörerna inte bara till en bättre totalekonomi i projekten utan säkerställer också ett välfungerande slutresultat som överensstämmer med kundens behov.


VA Ingenjörerna är specialiserade på vattenrening och har sedan 1990 levererat färdiga processlösningar gällande dricksvatten, avlopp och slam men också avancerade lösningar för rening av processvatten inom industrin. Nyligen har VA Ingenjörerna landat ett nytt stort projekt där man på uppdrag av Zinkgruvan Mining ska leverera en anläggning som ger bättre kontroll och styrning över reningsprocessen.

– Zinkgruvan Mining kontaktade oss i ett tidigt skede för att finna en vattenreningslösning för sitt överskottsvatten, berättar projektombud Magnus Nilsson på VA Ingenjörerna.

I korthet går VA Ingenjörernas uppdrag i Zinkgruvan ut på att rena det vatten som kommer från sandmagasinet och ta omhand slammet. I befintligt system doseras lut, som tillsätts för att höja pH-värdet i vattnet vilket gör att tungmetallerna kan fällas ut. Med VA Ingenjörernas anläggning får gruvan bättre kontroll över hela reningsprocessen och höjer kvaliteten på reningen.

Ett projekt börjar alltid med att gruvbolaget presenterar sitt behov för VA Ingenjörerna som därefter inleder en idéstudie tillsammans med kunden där man kommer fram till vilken lösning som passar bäst utifrån de lokala förutsättningarna. Lösningen testas sedan i labb för att säkerställa att den fungerar så som det är tänkt. Därefter följer en förprojektering för att sedan inleda byggstart och uppstart.

– Med vårt förfarande tar vi ansvar hela vägen och säkerställer att kunden får den bästa lösningen på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan vi göra genom att vi har all kompetens i den egna organisationen och minimerar risken för felsteg när vi varit med redan från början och lyft vårt perspektiv med vår kompetens och erfarenhet, fortsätter Magnus Nilsson.

Totalekonomin i projektet blir bättre samtidigt som viktig kunskap inte riskerar att falla bort efter vägen när olika yrkesgrupper ska lämna över till varandra.

– Hos oss följer personalen med från idé till driftstart, beställare har en och samma kontaktperson genom hela projektet och vi kan ge garantier både för funktion och prestanda. Har vi gjort ett fel någonstans i leden får vi stå för det, medan om en konsult gjort de första stegen och sedan lämnat över till en byggentreprenör kan det vara svårare att få ett ansvarsutkrävande om något inte fungerar som det är tänkt, säger Magnus Nilsson.

VA Ingenjörerna har gjort liknande projekt åt Boliden, LKAB och Dragon Mining och får varje år ett flertal förfrågningar från gruv- och processindustrin. 

Annons:
Annons:
Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår