Annons:
Annons:

Nordic Iron Ore säkrar leveranskontrakt värt 35 mdkr

ANNONS

Nordic Iron Ore har ingått ett långsiktigt leveransavtal med Cargill Metals och kan nu inleda utvecklingen av Blötberget till en modern, elektrifierad och grön gruva. Emissioner planeras för andra halvan av 2023 för finansiering av inledande verksamhet.

Nordic Iron Ore har arbetat intensivt för att säkra ett långsiktigt leveranskontrakt av bolagets framtida produktion av järnmalmskoncentrat. Avtalet med Cargill Metals innebär att Cargill Metals åtar sig att köpa upp till 25 miljoner ton högkvalitativt järnmalmskoncentrat och baserat på marknadspris och valutakurs vid signeringen uppgick värdet på kontraktet till cirka 35 mdkr i total omsättning under 15 års produktion.

Nödvändiga förberedelser inför gruvdrift

Mycket av infrastrukturen finns redan på plats genom nära anslutning till kraftledning och till järnvägen som är tänkt att användas för transporten till Oxelösunds hamn. Bolaget har samtliga nödvändiga tillstånd, i form av miljötillstånd och bearbetningskoncession, för att gå vidare med planeringen av gruvan vid Blötberget.

Det finns ett antal viktiga förberedelser som behöver göras innan bolaget kan inleda bygget av gruvan och de skall nu genomföras i den kommande konstruktions- och detaljplaneringsfasen. Ett helt nytt industriområde skall etableras, med ett anrikningsverk som kan förädla den järnmalm som kommer upp från gruvan till det högkvalitativa koncentrat som ska erbjudas marknaden. Vidare kommer ett antal byggnader och industrispår att anläggas utöver själva underjordsgruvan.

Merparten av brytningen i Blötbergsgruvan innan stängningen 1979 skedde ovanför 240 meters djup. Nordic Iron Ore planerar att återstarta gruvdriften ännu djupare och därmed kommer en ny ramp byggas ned till malmkroppen och en ny underjordsinfrastruktur etableras.

Bolaget möter en växande efterfrågan

Nordic Iron Ore planerar att inleda gruvdriften vid Blötberget mot slutet av 2026. Vid full produktion beräknas gruvan årligen producera cirka 1,6 miljoner ton högkvalitativt järnmalmskoncentrat med en genomsnittlig järnhalt nära 69 procent, en av marknadens högsta. En sådan produkt, som kännetecknas av sin höga andel magnetit och en låg koncentration av skadliga element, ser en ökad efterfrågan ifrån stålindustrin för den gröna omställningen.

Det totala kapitalbehovet för etablering av gruvan kommer att uppgå till cirka 2.5 mdkr även om de uppdaterade detaljplanerna kan komma att justera kapitalbehovet. Bolaget planerar att finansiera sig i etapper och räknar med att genomföra emissioner senare under året och inledande diskussioner med potentiella långivare har redan inletts.

Bergsingenjör Ronne Hamerslag som är VD för Nordic Iron Ore med målsättning att starta brytning 2026.

Annons:
Annons:
Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår