Annons:

Fabrikschef Daniel Rubin och Underhållschef Leif Salmi pratar maskinhälsa.

Sensorer ökar produktion – minskar behov av olja

ANNONS

Orsaken till en stor mängd oplanerade stillestånd är gradvisa smörjmedelsrelaterade förlopp, som till slut förorsakar stillestånd.
Dessa gradvisa förlopp är svåra att upptäcka med traditionella metoder och analog mätning. Konsekvensen blir att haveriet kommer som en överraskning. Ny teknik gör det möjligt att få insyn i maskinernas inre liv, följa hälsotillståndet och tidigt ge besked om vilken insats som krävs för att undvika oväntade och kostsamma stillestånd. Med insynen i maskinerna följer dessutom dokumenterade kostnadsbesparingar i form av ökad livslängd på både olja och maskinens komponenter. Hållbarhet och vinster när både energiförbrukning och farligt avfall reduceras.

Kontinuerlig tillförsel av smörjmedel är i sig en utmaning, men oljan måste inte bara tillföras och ha rätt kvalitet, utan kräver omvårdnad för att göra sitt jobb. Framför allt behöver smuts, vatten och oxidationer löpande filtreras bort, och det är här möjligheten öppnas att med digital övervakning skaffa sig insyn i maskinernas inre liv. Sensorer och avancerad mjukvara som löpande övervakar smörjmedelsomloppet kan förutse och därmed undvika oplanerade stillestånd. Tekniken har förmåga att visa både gradvisa förlopp som utvecklas över månader och år, men även plötsliga händelser. Tusentals mätpunkter kan integreras i samma system som kostnadseffektivt övervakas dygnet runt. Informationen är enkel och tillgänglig för hela organisationen, som får signaler i mobilen eller på datorn när något behöver åtgärdas för att undvika stillestånd.


ISO 46 Monolec™ hydraulikolja efter 6 år

Färre oplanerade stillestånd gör ofta i sig den största skillnaden, både i underhållsbudgeten och i form av minskat produktionsbortfall. Färre oljebyten – ofta reducerat från årliga till decennievisa byten – och färre komponentbyten (lager, ventiler etc) innebär också stora besparingar av inköp, utöver insparad arbetstid. Till detta kommer miljövinster. Minskad friktion leder till lägre energiförbrukning. Friska oljor och rätt smörjning sänker erfarenhetsmässigt energiförbrukning med hela 2 till 5%. Dessutom minskad mängd farligt avfall när oljans tekniska livslängd mångdubblas.

Olja i en stillastående anläggningar utsätts för stora påfrestningar. Skiftande temperaturer och luftfuktighet skapar kondens. Nedbrytning av oljan sker gradvis och över långa perioder. Försämringen sker obemärkt, varför haveriet kommer som en överraskning. Nya miljökrav på oljornas nedbrytbarhet gör dem dessutom ännu känsligare för yttre miljö och ökar behovet av övervakning. Anläggningar som har långa perioder av inaktivitet följs av intensiv produktion. Växlingarna innebär betydande påfrestningar för oljorna, som även vid små temperaturförändringar drabbas av kondens. Med hjälp av kontinuerlig övervakning kan tidiga varningssignaler upptäckas, och slitage som ger haveri undvikas. DurDevsystemet gör det möjligt att övervaka enstaka eller tusentals filter och smörjpunkter samtidigt.


Kondensvatten är en svår stressfaktor för utrustning som periodvis är stillastående.

St Eriks Cement 2017-2024 - 54 miljoner skäl till sensorer Fabrikschef Daniel Rubin: Sedan våren 2021 har DurDevsensorer fångat 63 tillfällen vi vet hade orsakat stillestånd på minst 2 dagar. Stora besparingar, beräkning pekar på minst 54 miljoner SEK. Förr bytte vi olja en gång per år, idag har vi använt samma olja i snart 6 år, vi räknar med ytterligare 6 år. Övervakningen håller koll på både automatsmörjning och oljefilter. DurDevsystemet övervakar även våra kritiska lager. daniel.rubin@steriks.se

Kontakt Durable Devices AB: info@dur.dev

Annons:
Annons:
Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår